Behandling av din häst

Rörelsestörningar, ojämnheter, spänningar och smärta. Snedhet i bäcken och ryggproblem.
Olika trauman och stress.