Vad är Kraniosakral Terapi?

Kraniosakral terapi är en internationellt erkänd och väletablerad behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopaten och läkaren William G. Sutherland.

Behandlingen hjälper till att släppa på spänningar i bl.a. bindväv, ligament och muskler så att ben, leder och organ återgår till normalt läge vilket ger optimal rörlighet och bättre hälsa.

Som kraniosakral terapeut har jag goda kunskaper inom bl.a. anatomi och fysiologi.
Kraniosakral behandling ersätter inte veterinär- eller läkarvård, utan bör ses som ett komplement till dessa.

Hur går det till?

Kraniosakral terapi är en mjuk, manuell behandlingsform som behandlar obalanser utifrån en helhetssyn i samarbete med kroppens förmåga till självläkning.
En kropp i balans ger den optimala förutsättningen för god hälsa.
Människa: Klienten ligger på en behandlingsbänk och behandlingen sker alltid påklädd.

Vad kan behandlas?

Kraniosakral terapi kan användas i såväl förebyggande som behandlande och
rehabiliterande syfte.
Kraniosakral behandling ersätter inte veterinär- eller läkarvård, utan bör ses som ett komplement till dessa.
Kraniosakral terapi är ej en diagnosbaserad behandlingsform.

Behandlar ej barn under 8 år (inte tillåtet i Sverige).

Behandlar ej personer med cancer, epilepsi, sjukdomar som står under smittskyddslagen.

Forskning

Medicinsk forskning har visat att kraniosakral behandling kan ha en mycket god effekt på den fysiska, emotionella och mentala hälsan.
Läs gärna gärna mer här:  http://www.osteohome.com http://www.cranialacademy.com

Ekipaget

Jag behandlar både häst och ryttare vilket ofta ger ett mycket bra resultat. En spänning hos ryttaren ger en direkt negativ påverkan i hästens kropp. Att behandla hela ekipaget främjar den gemensamma utvecklingen och fördjupar kontakten mellan häst och ryttare. Jag kan också hjälpa till att se över utrustningen.